ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΝ.ΙΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΙΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Α.Φ.Μ.: 801173783 Δ.Ο.Υ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ